Eğiticinin eğitimi: eğitim programlarınızı nasıl harmanlayabilirsiniz?

MODÜL 5. BIR EĞITIM OTURUMU PLANLAMA


Modül hedefleri: Ne öğreneceğim?

Popüler bir deyişle iyi planlama ve hazırlık, başarılı uygulamanın yarısıdır. Ve bu tamamen eğitim alanı için geçerlidir. Bir eğitim oturumu planlamanın çeşitli yönleri vardır – öğrenme içeriği ve kaynaklarının hazırlanması, eğiticinin kendi kendine hazırlanması ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak doğru eğitim ayarlarının seçilmesi.

Bu modülde eğitim uzmanları, öğrenme ortamına bağlı olarak bir eğitim oturumunu nasıl planlayacaklarını ve hazırlayacaklarını öğreneceklerdir. Yüz yüze, çevrimiçi ve karma ortamlar için öğrenme etkinlikleri hazırlamanın özellikleri özetlenecektir. Eğitimcilerin süreci daha iyi yapılandırmasına yardımcı olmak için farklı kurs türleri için çeşitli şablonlar ve kullanıcı dostu örnekler sağlanacaktır.