Eğiticinin eğitimi: eğitim programlarınızı nasıl harmanlayabilirsiniz?

MODÜLÜ 1. EĞITMENIN GÜVENI VE BECELERI


Modül hedefleri: Ne öğreneceğim? 

...

Bu modülde eğitim yöneticileri, karma öğrenmede ihtiyaç duyulan beceri ve yeterlilikleri öğrenecek ve ayrıca kendi öğretme becerilerini tanımlayabileceklerdir. Farklı öğretme ve öğrenme türleri hakkında bilgi edinecekler ve ne tür öğrencilere sahip olduklarını ve onların ihtiyaçlarını analiz edebilecekler. Modül, eğitim bağlamında, motivasyon, güven, özsaygı ve hayal kırıklığı kavramlarını ele alacaktır.