Обучете обучителя: как да съчетаете вашите образователни програми

МОДУЛ 1. УВЕРЕНИЕ И УМЕНИЯ НА ТРЕНЬОРА


Цели на модула Какво ще науча?

...

В този модул ръководителите на обучения ще се запознаят с уменията и компетенциите, необходими при комбинирано обучение и ще имат възможността да идентифицират личните си преподавателски умения. Ще се запознаят с различните стилове на преподаване и учене и ще могат да анализират на какъв тип ученици преподават и какви са техните нужди. Модулът ще обхване концепциите за мотивация, увереност, самочувствие и разочарование, в контекста на образованието.