Обучете обучителя: как да съчетаете вашите образователни програми

МОДУЛ 2. ПРЕГЛЕД НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


Модул 2- преглед на учебното съдържание

Учебното съдържание е сърцето на уроците ви. От само себе си се разбира, че то трябва да отговаря на целите и предпоставките на курса. Освен това съдържанието трябва да отговаря на стила на курса, както и на целевата аудитория. Когато планирате нов тип обучение в комбинирана учебна среда, е полезно и препоръчително първо да прегледате учебното си съдържание, така че то да отговаря напълно на това, което искате да постигнете- вашите учебни цели. В следващите страници ще научите кое учебно съдържание е подходящо за прехвърляне в комбинирана учебна среда, като се вземат предвид типа на целевата учебна група, справянето с различията в усвояването на материала и променливия достъп до дигиталното обучение.

Прилагането на тези съображения към вашето учебно съдържание ще позволи на учениците да се приспособят бързо към новата учебна обстановка. След приключване на този модул ще можете да направите информиран избор кое от материала ви се нуждае от актуализация и как и коя част от него е подходяща за онлайн представяне. Ще можете също да помислите над материала си и да адаптирате съдържанието му към различните възможности за обучение на целевата аудитория.