Разгледайте всички дейности и материали за разпространение на MAP.
Останете на линия и ни следвайте във всички наши канали в социалните мрежи!

бюлетини

бюлетин 1
бюлетин 2
бюлетин 3
бюлетин 4

статии

...
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ:
...
Значението на прегледа на преподавателската практика - Смесеното обучение като приобщаващ инструмент за обучение на възрастни
...
Оценяване в смесени и онлайн курсове
...
Article - Module 4
...
How to structure your training offer in a competitive market
...
Characteristics of adult learners and their expectations related to educators
...
How to keep adult learners motivated?
...
Netiquette