Разгледайте всички дейности и материали за разпространение на MAP.
Останете на линия и ни следвайте във всички наши канали в социалните мрежи!

Общ преглед на използването на ИКТ инструменти & Основа на хардуера

...

Модулът, за който отговаря Университетът в Усак, е четвъртият модул на проекта Erasmus MAP, чийто номер е 2020-1-ES01-KA204-081780. Това, което се цели в тази статия, е да се представи общ преглед на нашия модул, който е свързан с използването на ИКТ инструменти на базата на хардуер.

С навлизането на пандемията Covid-19 в световния дневен ред, предоставянето на учебно съдържание изцяло онлайн или в смесен вариант и компетентността за използване на различни негови приложения се превърнаха в жизненоважен въпрос за преподавателите по целия свят. Въпреки че онлайн и смесеното обучение навлезе в живота ни с пандемията, то вероятно ще продължи да присъства в живота ни като важен метод и през следващия период. Въпросът е защо онлайн образованието става все по-важно в живота ни. Имаме няколко отговора на този въпрос. На първо място, то ускорява достъпа до информация. На второ място, то елиминира допълнителните разходи на класическата образователна система. На трето място, то осигурява ефективна комуникация между ученика и учителя. И накрая, тя предоставя възможност за повторно обучение на тези, които са прекъснали образованието си по различни причини.

Основната ни цел в Модул 4 е да улесним преподавателя да направи оптимален избор между ИКТ хардуера, който му е необходим за предоставяне на учебно съдържание онлайн. Най-важната грижа при избора на ИКТ трябва да бъде да се получи отговор на въпроса защо е важно да се избере оптимален ИКТ хардуер. Отговорът е, че правилното оборудване е важно както по отношение на бюджета, така и по отношение на правилното определяне на необходимата квалификация. Освен това изборът на неправилно оборудване ще доведе до смущения в работата ви, както и до сериозна загуба на време и ще създаде пречка пред квалифицираното дистанционно обучение.

Завършвайки обучението по Модул 4, обучителите ще се запознаят с най-новите технологии на ИКТ инструментите и принципите им на работа, които са им необходими за предоставяне на учебно съдържание онлайн. Не на последно място, те ще могат да намерят дигитални решения за нуждите на своето обучение. 

Back to list