Обучете обучителя: как да съчетаете вашите образователни програми

...
МОДУЛ 1. УВЕРЕНИЕ И УМЕНИЯ НА ТРЕНЬОРА
...
МОДУЛ 2. ПРЕГЛЕД НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
...
МОДУЛ 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ ИНСТРУМЕНТИ (СОФТУЕР)
...
МОДУЛ 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ХАРДУЕР)
...
МОДУЛ 5. ПЛАНИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ