Обучете обучителя: как да съчетаете вашите образователни програми

МОДУЛ 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ХАРДУЕР)


Цели на модула

Компютрите, навлезли за първи път в човешкия живот на 7 януари 1946г, са се развили бързо за последните 73 години и продължават да се развиват все по-бързо и до днес. Една от найважните части на компютърната технология е хардуерът.

Хардуерът може да бъде описан най-добре като физически компонент от компютърната система, съдържащ платка, вградени чипове или друг вид електроника. Чудесен пример за хардуер е екранът, на който в момента разглеждате тази страница- независимо дали е монитор, таблет или смартфон- това е хардуер.

Без хардуер компютъра ви няма да съществува, а софтуера няма да може да се използва.

Хардуерните технологии позволяват революционни промени в живота ни. Инфраструктурата на тази технология, позволяваща бързото предаване на информация, се основава на компютрите, човешкия фактор и други комуникационни инструменти. На практика тази технология ни помага да вършим работата си в почти всеки аспект от живота си.

Завършването на този модул ще ви помогне да разберете спецификите на компютърния хардуер, развивайки елементарно познание за ITC устройствата и тяхната употреба.
Следователно ще можете да направите информиран избор при закупуването на IT оборудване за целите на представяне на учебно съдържание онлайн.