Обучете обучителя: как да съчетаете вашите образователни програми

МОДУЛ 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ ИНСТРУМЕНТИ (СОФТУЕР)


Цели на модула.

През последните няколко години бяха разработени огромно количество софтуерни програми и мобилни приложения, позволяващи комуникация и взаимодействие от разстояние.
Пандемията Ковид 19 дори засили този процес, който изглежда, че е в самото си начало на развитие.

Много от тези инструменти могат да бъдат ефективно използвани в процеса на преподаване и учене. Всяка софтуерна програма има специфични функции, които могат да я направят подходяща за различните стилове на преподаване и различните учебни цели. Следователно, ако работите в областта на комбинираното и онлайн обучение, става все по-важно да знаете техните характеристики и как да ги използвате.

В този модул ще научите най-новите и подходящи онлайн решения за представяне на учебно съдържание, насърчаване на взаимодействието и оценяването на учениците. Ще научите също и как да намирате дигитални решения, отговарящи на нуждите ви, като преподавател и на тези на учениците ви. В заключение ще научите и основните правила на интернет етикетът (нетикет).