Eğiticinin eğitimi: eğitim programlarınızı nasıl harmanlayabilirsiniz?

MODÜL 3. DIJITAL ARAÇLARIN KULLANIMI (YAZILIM)


Modül hedefleri: Ne öğreneceğim?

Son birkaç yılda uzaktan iletişim ve etkileşime izin veren çok sayıda yazılım programı ve mobil uygulama geliştirilmiştir. Covid-19 pandemisi henüz başlangıç ​​gibi görünen bu süreci daha da hızlandırdı.

Bu araçların çoğu, öğretme ve öğrenme etkinlikleri için etkili bir şekilde kullanılabilir. Her yazılım programı, onu farklı öğretim stilleri ve öğrenme hedeflerine uygun hale getirebilecek belirli özelliklere sahiptir. Bu nedenle, hem karma hem de çevrimiçi eğitim alanında çalışıyorsanız, özelliklerini ve nasıl iyi kullanılacağını bilmek giderek daha önemli hale geliyor.

Bu modülde, çevrimiçi öğrenme içeriği sunmak, etkileşimi teşvik etmek ve öğrencilerinizi değerlendirmek için en yeni ve en uygun çevrimiçi çözümler hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca sizin ve öğrencilerinizin öğretim ihtiyaçlarından başlayarak dijital çözümleri nasıl bulacağınızı öğreneceksiniz. Son olarak, netiquette'in temel kurallarını öğreneceksiniz.